MIND4FUTURE

Mind4Future – Outplacement

 

Vi oplever, at de fleste virksomheder – uagtet størrelse – tager ansvar for at hjælpe deres gode medarbejdere videre i livet efter en afskedigelse.

 

At blive opsagt, kan for nogen være en traumatisk oplevelse og måden hvorpå den opsagte medarbejder reagerer, bearbejder og kommer igennem det, er meget forskellig.

 

De fleste af os har hørt om Outplacement – men ordet Outplacement kan af mange blive forbundet med noget negativt.

 

Læse mere her

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.