PERSONLIGHEDSTEST

En personlighedstest må aldrig stå alene, men er et stærkt værktøj til en åben og dybere dialog, hvor der er “legalt” at spørge i dybden med respekt for kandidatens besvarelse. Det er vigtigt at Hiring Manager er med til testfeedbacken, da det kan give en god indsigt i den fremtidige ledelse.

Vi har haft mange tusinde interviews igennem årene og har fået et godt menneskesyn og erfaring med at spørge dybt, hvorfor det ikke er essentielt for os at kandidaterne gennemgår en personlighedstest. I en rekrutteringsproces er vi fleksible ift. om kandiaterne:  ikke bliver testet, at vi tester eller virksomheden tester.
Vi har stor respekt for om vores kunder beslutter ud fra intuition eller data, og vi tilpasser vores proces til den enkelte kunde.

 

Vi benytter og er certificerede i:

OPQ32

MQ

360°

MPA

ACE

– Personlighedstest

– Motivationstest

– Vurderingsanalyse

– Problemløsning

– Analytisk og Logisk test

OPQ32

 

Er en af verdens mest brugte personlighedstests inden for erhvervslivet og grundlaget for testen bygger på over 25 års studier i 20 lande og i 40 industrier. OPQ32 måler de aspekter af personligheden, der er signifikante for præstation og arbejdsindsats – dvs. den identificerer testpersonens foretrukne arbejdsstil. Vi benytter OPQ32 i rekrutteringssammenhæng, når kunden ønsker det som et supplement til vores i forvejen grundige research, personlige samtale og referencetagning. Resultaterne kan bruges til at bedømme, hvor godt testpersonen passer ind i et bestemt arbejdsmiljø eller team, og hvordan testpersonen vil klare kravene i jobbet. Selve testen går ud på at personen bliver bedt om at tage stilling til, hvorvidt han/hun er enig eller uenig i forskellige udtalelser. Desuden bliver testpersonen bedt om at vælge, hvilket udsagn der er mest og mindst ham/hende. Vi benytter ligeledes OPQ32 til Assessmentopgaver.

 

MQ

 

Benytter vi inden for karrierecoaching og assessment til at forstå, hvilke arbejdssituationer og forhold der kan øge eller mindske testpersonens motivation. Dette kan blandt andet bruges til at vurdere, om testpersonen er på ”rette hylde” rent jobmæssigt, men også hvordan forholdene på arbejdspladsen kan påvirke testpersonens motivation. Besvarelsen siger således ikke noget om intelligens, kompetencer eller færdigheder – kun noget om motivation.

 

360° VURDERINGSANALYSE

 

Er et fantastisk assessmentværkstøj til at give svar på hvordan en leder eller ledergruppe opleves af sig selv og af andre, i forhold til en række konkrete jobmæssige kompetencer. Fokuspersonen vurderes hele vejen rundt af både chefen/bestyrelsen, kolleger på samme niveau, medarbejdere og evt. eksterne samarbejdspartnere/leverandører. At få konkret indblik i forskellen på, hvordan en fokusperson oplever sig selv og hvordan vedkommende opleves af andre, er et godt udgangspunkt for en drøftelse af styrker og eventuelle udviklingsbehov. Vi administrerer 360° vurderingsanalysen fra start til slut via vores webbaserede softwareprogram og sikrer samtidig 100 % fortrolighed for alle respondenterne. Resultatet præsenteres og gennemgås efterfølgende af vores erfarne konsulenter.

 

MPA

 

Med MPA kan man forudse personers adfærd på jobbet og dermed udvælge de kandidater, der vil forblive motiverede.
MPA giver et detaljeret indblik i en persons adfærd på jobbet. MPA måler adfærd på jobbet:

Hvordan mål og resultater søges opnået, hvordan indflydelse søges og energi anvendes, hvor meget kontakt man ønsker at skabe til andre, hvor meget man kontrollerer sine følelser og hvordan man viser tillid, foretrukken tilgang til arbejdsopgaver, hvordan beslutninger træffes, interessen for nytænkning og udvikling af nye idéer.

 

ACE

 

I takt med at produkter og arbejdsopgaver bliver mere og mere komplekse, er der stigende krav til medarbejdernes præstationer og potentiale for fortsat læring og evnen til at kunne ræsonnere logisk og analytisk. Med ACE kan man forudsige en medarbejders performance og fremtidige succes.
ACE måler på den enkeltes potentiale for ræsonnement og giver dig mulighed for at vurdere den enkeltes evne til:
+ At tilegne sig ny viden, + Problemløsning, + Træffe effektive beslutninger
Undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem fremtidig succes på jobbet og niveauet på medarbejderens kognitive evner.
ACE hjælper med at måle en kandidats evne til at tilegne sig ny viden, i takt med virksomheden udvikler sig, baseret på kandidatens numeriske, verbale og rummelige evner.

Vi er certificerede Coaches fra ICF (International Coach Federation) og dette sammenholdt med NLP Master, Enneagrammet og mange års ledererfaring, giver en god ballast til denne dialog.