PROCES

INTERVIEW

Når vi interviewer dig som kandidat, kan det enten være til et konkret job eller som en indledende dialog, for at få afdækket om KLUGE i fremtiden, vil kunne tilbyde dig relevante karrieremuligheder. Ved interview vil vores fokus ligge på følgende områder:

DIN FAGLIGE BAGGRUND

 

Hvorfor har du valgt, som du har gjort?

Hvilket fokus, ansvar og rolle har du haft?

Hvilke resultater har du med dig?

DIG SOM PERSON

 

Dine motivationsfaktorer

Dine evner

Dine værdier

DIN FREMTID

 

Hvad er dit drømmejob?

– hvorfor?

– er det realistisk?

Kluge citatPNG2345

Dine mål

Vi finder det naturligt og yderst vigtigt, at virksomheder har fastdefinerede mål, strategi- og businessplaner som giver den røde tråd og får de ansatte til at gå i samme retning.

 

På akkurat samme måde bør man arbejde med sin egen personlige “businessplan”. En plan som løbende opdateres og revideres: Hvad er min vision? Mit mål? Rækker mine evner og kvalifikationer til at nå målet? Hvad driver mig? Hvad mangler jeg? Hvad gør jeg for at få “manglerne” udfyldt?

 

Når du er på markedet for nyt job, skal din motivationsretning helst være “hen i mod” nye spændende udfordringer. Hvis motivationen er for meget “væk fra” nuværende stilling, kan der være en chance for, at du ikke bliver glad eller får succes i næste job. Tænk over hvad det konkrete job kan tilføre dig.

 

Når vi interviewer dig som kandidat, kan det enten være til et konkret job eller som en indledende dialog for at få afdækket, om KLUGE i fremtiden vil kunne tilbyde dig relevante karrieremuligheder.

PRÆSENTATION

Når du er i proces til nyt job, så vær klar på at kommunikere dine evner, styrker og resultater. Du vil oftest blive bedt om at beskrive udviklingsområder – vær åben omkring disse.

Konsulenten deltager sammen med dig på første møde med kunden. Dette for at skabe størst mulig tryghed og støtte dig, hvis vi mener der er områder/resultater du bør fremhæve.

 

Når vi har placeret dig i et nyt job, gennemfører vi efter 4 måneders ansættelse en opfølgningssamtale for at sikre at du trives. Inden denne har vi typisk flere samtaler og du er altid velkommen til at ringe – vi er din sparringspartner.