Nu kan alle typer virksomheder benytte KLUGE’s HR-outsourcing til at varetage vigtige opgaver.

 

Vi kalder det ”HR AS A SERVICE”. Virksomhederne kan bede os udføre specifikke opgaver, gentagende opgaver, ad hoc-opgaver eller HR-projekter.

 

”HR AS A SERVICE” er ekstremt fleksibel og omkostningseffektiv. Opgaverne kan f.eks. være håndtering af refusions- og tilskudsordninger, onboarding-programmer, medarbejdertilfredshedsanalyser, coaching, ledelsessparring, testfeedback, eller f.eks. håndtering af fortrolige opgaver som virksomheden ikke ønsker at involvere det interne personale i, m.m. – Vi har eksperterne.

 

De ansatte er virksomhedens vigtigste aktiv, hvorfor professionel understøttelse fra HR er essentielt.
Med “HR AS A SERVICE” fra KLUGE er jeres vigtigste aktiv i gode hænder.

SERVICE KATALOG
REKRUTTERING

 • Stærk proces
 • Søgestrategi
 • Drømmekandidat
 • Jobopslag
 • Stillingsbeskrivelse
 • HRM opdatering
 • Screene ansøgere
 • Test & feedback
 • 1. interview
 • Sparring
 • Afslag
 • Baggrundstjek
 • Ansættelseskontrakt
 • Administration
 • Opstartsprogram

 • Lønadministration
 • Refusioner
 • Lønpakker
 • Lønjusteringsbreve
 • Feriekvote
 • PA
 • Tilfredshedsundersøgelse
 • Personalehåndbog
 • Assessments
 • MUS
 • Fra jobansøger til ambassadør

 • Mind4Future
 • Kultur & virksomheds DNA
 • Ansættelseskontrakt review
 • HR strategi
 • HR procesoptimering
 • Personalegoder
 • GDPR i praksis
 • Coaching
 • Great place to work
 • Stresshåndtering
 • Stressforebyggelse
 • Psykisk arbejdsmiljø

OFF-BOARDING

 • Advarsler
 • PIP
 • Opsigelse
 • Fratrædelsesinterview
 • Evaluering
 • Outplacement
 • Opretholde kontakt

HVORFOR PRINTBANER?

Ligesom printbaner, får HR-afdelingerne ”komponenterne” til at fungere. Virksomhederne kan have de bedste komponenter i form af ansatte og produkter, men uden gennemtænkte ”printbaner”, vil det aldrig fungere optimalt. ”HR AS A SERVICE” er fleksibel, og hjælper lige der hvor virksomhederne har behov.

FERIELOVEN SKABER MANGE SPØRGSMÅL

Den ny ferielov skaber forvirring og manglende overblik for både ledere og medarbejdere. Vi kan hjælpe med at få overblikket tilbage, med kommunikationen til jeres medarbejdere, og vi kan være ”hotline” for spørgsmål.

KONTAKT

Troels Skydt

HR AS A SERVICE

+45 25 14 54 44

Troels.skydt@kluge.tech